dinsdag 8 september 2009

Klasafspraken

Mag ik vragen om u aan de volgende afspraken van de klas te houden gedurende GANS het schooljaar.

* Geef elke dag een schooltasje mee met uw kleuter.


* Respecteer de begin- en eindtijd van de lesuren. Het onthaal is heel belangrijk. Het is tijdens dat eerste kwartier dat o.a. de kalenders bijgehouden worden, een kindje van de dag verkozen wordt, maaltijden worden opgetekend,… Het is ook storend voor de andere kleuters wanneer het onthaal telkens onderbroken wordt. Ook het gezamenlijk afsluiten van de dag werkt duidelijk groepsbevorderend. We maken dan immers de afspraken voor de volgende dag.


* Op school wordt enkel melk of water gedronken. De melk kan aangekocht worden op school. Die wordt altijd ’s morgens opgedronken. Water kan in handige, kleine flesjes (vaak met een mondstukje) van thuis meegebracht worden. Gelieve het flesje te voorzien van naam of symbool. Wanneer het flesje leeg is, zal dit in de schooltas van uw kleuter steken. Ook met de vakanties zullen we de flesjes meegeven en dit uit hygiĆ«nisch oogpunt. Wie melk drinkt voorziet het best ook een flesje water voor in de middag.


* Aan het begin van de maand krijgt u telkens een maandoverzicht. Op het maandoverzicht stipt u aan wanneer uw kleuter op school blijft eten. Er zijn 3 mogelijkheden:
o Warme maaltijd,
o Soep,
o Aanwezigheid (boterhammen).
U plaats een kruisje waar dit van toepassing is voor uw kleuter. Ook melk en koekjes worden daarop aangeduid. Indien u wil kan u ook ‘Dokadi’ aankopen (niet verplicht). Dit kan u voor een gans jaar kopen of een trimisterabonnement.

* Mag ik vragen het blaadje met de betalingen af te scheuren van het maandoverzicht en dit in een gesloten enveloppe, met gepast geld en naam en klas van uw kleuter erop, zo vlug mogelijk, terug te bezorgen aan mij.

* Voor de kleuters die een lunchpakket meebrengen van thuis, vragen we om het lunchpakket te bewaren in een genaamtekende brooddoos. Brooddoos en drankje (geen blikjes) worden in hun schooltas of rugzakje (geen plastic zak) meegegeven.


* Gelieve geen voorwerpen, speelgoedjes, beertjes, e.a. buiten het weekthema mee te geven aan uw kleuter. De kleuters mogen wel voorwerpen, prenten, boeken, e.a. meebrengen i.v.m. het lopende thema. Het kan immers een waardevol verrijkingselement zijn voor de hoekwerking in de klas. Bij het afsluiten van het thema krijgt uw kleuter uiteraard al z’n materiaal terug. Probeer zo veel mogelijk alles te naamtekenen en geef alles in een ruimte, genaamtekende zak mee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten